วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA Pi3505e PCL Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
v3.8032.207.8-3510F02-22-2005Konica_Minolta_Di3510f_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di3010F
v3.8032.207.8-351002-17-2005Konica_Minolta_Di3510_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di3510
v3.8032.207.8-3010F03-09-2005Konica_Minolta_Di3010f(PCL6)_Win2003WHQL.exe(626.0 KB) Pi3505e PCL for Di3010F
v3.8032.207.8-301002-17-2005Konica_Minolta_Di3010_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di3010
v3.8032.207.8-2510F02-17-2005Konica_Minolta_Di2510f_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di2510F
v3.8032.207.8-251002-17-2005Konica_Minolta_Di2510(PCL6)_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di2510
v3.8032.207.8-2010F03-09-2005Konica_Minolta_Di2010f(PCL6)_Win2003WHQL.exe(626.0 KB) Pi3505e PCL for Di2010F
v3.8032.207.8-201003-03-2005Revised_Konica_Minolta_Di2010(PCL6)_Win2003WHQL.exe(626.0 KB) Pi3505e PCL for Di2010
Windows 2003
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
v3.8032.207.8-3510F02-22-2005Konica_Minolta_Di3510f_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di3510F
v3.8032.207.8-351002-17-2005Konica_Minolta_Di3510_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di3510
v3.8032.207.8-3010F03-09-2005Konica_Minolta_Di3010f(PCL6)_Win2003WHQL.exe(626.0 KB) Pi3505e PCL for Di3010F
v3.8032.207.8-301002-17-2005Konica_Minolta_Di3010_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di3010
v3.8032.207.8-2510F02-17-2005Konica_Minolta_Di2510f_PCL6_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di2510F
v3.8032.207.8-251002-17-2005Konica_Minolta_Di2510(PCL6)_Win2003WHQL.exe(613.0 KB) Pi3505e PCL for Di2510
v3.8032.207.8-2010F03-09-2005Konica_Minolta_Di2010f(PCL6)_Win2003WHQL.exe(626.0 KB) Pi3505e PCL for Di2010F
v3.8032.207.8-201003-03-2005Revised_Konica_Minolta_Di2010(PCL6)_Win2003WHQL.exe(626.0 KB) Pi3505e PCL for Di2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...