วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA Pi6500e Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
v3.802.207.209-22-2003Pi6500PCL6_W2KXP_Poweruser_v3.802.207.2_092203.exe(615.5 KB) Pi6500e - Di551/Di650
1.201-14-2005Pi6500e_pcl5e_W2kXp_111103_v1.2.exe(80.5 KB) Pi6500e - Di551/Di650
1.111-26-2002Pi6500ePCL6_W2k_XP_WHQL_v1.1.exe(624.0 KB) Pi6500e - Di551/Di650
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.004-10-2003Pi6500ePS_V1.0_Win2kWHQL_041003.exe(3.1 MB) Pi6500e - Di551/Di650
Windows Vista
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.103-26-2008Pi6500e_ppd_win_xp_vista_EN.zip(34.9 KB) Pi6500e PS PPD for Win 2003_64-Bit, XP_64-Bit, Vi…
 03-26-2008DLBT0800825EN00.pdf (122.8 KB) Pi6500e PS PPD for Win 2003_64-Bit, XP_64-Bit, Vi…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...