วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PS5000C MKII Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.5.002-24-2012PS5000CMK2_Setup.exe (49.5 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
 02-24-2012415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(2.4 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
3.1.3.008-25-2011PS5000CMK2_Setup.exe (49.5 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
 08-24-2011415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(1.7 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Ver…
3.1.1.008-08-2011415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(2.6 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 README …
 08-08-2011PS5000CMK2_Setup.exe (48.9 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
3.0.2.005-12-2010PS5000CMK2_Setup.exe (49.0 MB) PS5000C MK11 Twain Driver 32-Bit Version 3.0.2.0 …
 05-12-2010415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(2.6 MB) PS5000C MK11 Twain Driver Version 3.0.2.0 README…
Windows 7
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.5.002-24-2012PS5000CMK2_Setup.exe (49.5 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
 02-24-2012415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(2.4 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
3.1.3.008-25-2011PS5000CMK2_Setup.exe (49.5 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
 08-24-2011415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(1.7 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Ver…
3.1.1.008-08-2011415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(2.6 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 README …
 08-08-2011PS5000CMK2_Setup.exe (48.9 MB) PS5000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
3.0.2.005-12-2010415 PS5KC_MK2 Setup.pdf(2.6 MB) PS5000C MK11 Twain Driver Version 3.0.2.0 README…
 05-12-2010PS5000CMK2_Setup.exe (49.0 MB) PS5000C MK11 Twain Driver 32-Bit Version 3.0.2.0 …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...