วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA PS7000C MKII Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.5.002-24-2012PS7000CMK2_Setup.exe (51.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
02-24-2012415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(3.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
3.1.3.008-25-2011PS7000CMK2_Setup.exe (51.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
08-24-2011415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(1.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Ve…
3.1.1.008-08-2011PS7000CMK2_Setup.exe (51.3 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
08-08-2011415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(4.0 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 README …
3.0.2.005-12-2010415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(4.0 MB)PS7000C MK11 Twain Driver 64-Bit Version 3.0.2.0 …
05-12-2010PS7000CMK2_Setup.exe (51.5 MB)PS7000C MK11 Twain Driver 32-Bit Version 3.0.2.0 …
Windows 7
Twain
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
3.1.5.002-24-2012PS7000CMK2_Setup.exe (51.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
02-24-2012415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(3.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.5.0 for Win…
3.1.3.008-25-2011PS7000CMK2_Setup.exe (51.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
08-24-2011415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(1.9 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Ve…
3.1.1.008-08-2011PS7000CMK2_Setup.exe (51.3 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 for Win…
08-08-2011415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(4.0 MB)PS7000C MKII Twain Driver Version 3.1.1.0 README …
3.0.2.005-12-2010415 PS7KC_MK2 Setup.pdf(4.0 MB)PS7000C MK11 Twain Driver 64-Bit Version 3.0.2.0 …
05-12-2010PS7000CMK2_Setup.exe (51.5 MB)PS7000C MK11 Twain Driver 32-Bit Version 3.0.2.0 …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...