วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Lenovo ThinkStation D20 (type 4155, 4158, 4218) Driver for Linux x86/x64


NVIDIA Video
ThinkStation C20 (type 4262, 4263, 4264, 4265), C20x (type 4266, 4269, 4271, 4272), D20 (type 4155, 4158, 4218), S20 (type 4105, 4157, 4217)
Nvidia FX5800 PCI-Express video adapter
Nvidia FX4800 PCI-Express video adapter
Nvidia FX3800 PCI-Express video adapter
Nvidia FX1800 PCI-Express video adapter
Nvidia FX580 PCI-Express video adapter
Nvidia FX380 PCI-Express video adapter
Nvidia NVS290 PCI-Express video adapter
Nvidia NVS295 PCI-Express video adapter
Nvidia C1060 PCI-Express video adapter
Nvidia Quadro 2000 PCI-Express video adapter
Nvidia Quadro 600 PCI-Express video adapter
Nvidia Quadro 4000 PCI-Express video adapter
Nvidia Quadro 5000 PCI-Express video adapter
Nvidia Quadro 6000 PCI-Express video adapter
Linux (64-bit)
ATI Video
ThinkStation C20 (type 4262, 4263, 4264, 4265), C20x (type 4266, 4269, 4271, 4272), D20 (type 4155, 4158, 4218), S20 (type 4105, 4157, 4217))
ATI V7750 PCI-Express video adapter
ATI V5700 PCI-Express video adapter
ATI 3700 PCI-Express video adapter
Linux (64-bit)
Marvell SAS
ThinkStation C20 (type 4262, 4263, 4264, 4265), C20x (type 4266, 4269, 4271, 4272), D20 (type 4155, 4158, 4218), S20 (type 4105, 4157, 4217)
Marvell 6480 SAS controller
Marvell SAS VA2400 adapter
Linux (64-bit)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...