วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

MSI Z87I GAMING AC Driver for Windows x86/x64


 • type
  AMI BIOS
 • language
  English
 • update
  2013-11-29
 • description
  New BIOS Release
 • version
  1.0
 • size
  5.76 MB
 • file

 • title
 • type
  System & Chipset Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-29
 • note
  For Intel ME FW 9.0 system
 • version
  9.5.15.1730
 • size
  56.19 MB
 • file
 • title
 • type
  System & Chipset Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-21
 • version
  9.4.0.1026
 • size
  5.27 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board Audio Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2014-01-03
 • description
  • Realtek High Definition Audio System Software
  • Windows 8.1/8/7 Version: 6.0.1.7111
 • version
  6.0.1.7111
 • size
  220.59 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board VGA Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-22
 • description
  VGA Driver
 • version
  10.18.10.3277
 • size
  256.74 MB
 • file
 • title
 • type
  Wireless LAN Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2014-01-03
 • version
  16.6.0
 • size
  287.99 MB
 • file
 • title
 • type
  Wireless LAN Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2014-01-03
 • version
  3.1.1311.0402
 • size
  223.28 MB
 • file
 • title
 • type
  Wireless LAN Drivers
 • os
  Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-06-03
 • description
  Support Intel onboard VGA driver 10.18.10.3277 above version to used.
 • version
  4.2.19.0
 • size
  204.91 MB
 • file

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...