วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI 5100 Master Series(MS-9665 series) Driver for Windows x86/x64


DescriptionSupport new Flash Part W25Q80/16Version1.40
TypeAMI BIOSRelease Date2010-01-07
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionAdd top-block swap function.Version1.30
TypeAMI BIOSRelease Date2009-06-25
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Descriptionchange V7 VBIOS from 10605 to 11105
Version1.20
TypeAMI BIOSRelease Date2009-06-02
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionUpdate CPU Microcode to support Intel new E0 stepping CPU. Version1.10
TypeAMI BIOSRelease Date2008-09-04
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release.Version1.0
TypeAMI BIOSRelease Date2008-06-23
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel Chipset INF 8.6.0.1006
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:8.6.0.1006
Windows Server 2008 Version:8.6.0.1007
Support OS:
Microsoft Windows* Server 2003
Microsoft Windows* Server 2008
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition*
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition*
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000
Microsoft windows Vista
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Chipset INF 8.6.0.1006
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:8.6.0.1006
Windows Server 2008 Version:8.6.0.1007
Support OS:
Microsoft Windows* Server 2003
Microsoft Windows* Server 2008
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition*
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition*
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000
Microsoft windows Vista
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-15
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
DescriptionSupport Intel 82573V/82566DM Ethernet controllers. (version: 12.4)VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
DescriptionSupport Intel 82573V/82566DM Ethernet controllers. (version: 12.4)VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
DescriptionSupport Intel 82573V/82566DM Ethernet controllers. (version: 12.4)VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSVista 64, Vista 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
DescriptionSupport Intel 82573V/82566DM Ethernet controllers. (version: 12.4)VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LSI SAS Driver
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:1.25.5.0
Windows Server 2008 Version::1.26.5.0
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LSI SAS Driver
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:1.25.5.0
Windows Server 2008 Version::1.26.5.0
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSVista 64, Vista 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LSI SAS Driver
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:1.25.5.0
Windows Server 2008 Version::1.26.5.0
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel ICH9R SATA Raid Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: 7.6.0.1011
Windows Server 2008 Version: 8.2.0.1001
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel ICH9R SATA Raid Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: 7.6.0.1011
Windows Server 2008 Version: 8.2.0.1001
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel ICH9R SATA Raid Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: 7.6.0.1011
Windows Server 2008 Version: 8.2.0.1001
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel ICH9R SATA Raid Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: 7.6.0.1011
Windows Server 2008 Version: 8.2.0.1001
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Display Driver
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:R1.08.03
Windows Server 2008 Version:R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Display Driver
DescriptionWindows XP/2000/2003 Version:R1.08.03
Windows Server 2008 Version:R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-15
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IPM/BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.19.6VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-13
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IPM/BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.19.6VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IPM/BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.19.6VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IDE ITE Driver
DescriptionITE IT8213 Linux Driver
Driver Version:1.6
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-10
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MS-9x65 Series Firmware
Description‧First Release.
‧Please Use 9665FW.BAT to update whole firmware package for 9665(include FW ,SDR & setting).
VersionN/A
TypeFirmwareRelease Date2008-06-23
DownloaddownloadFile Size0.32 MB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...