วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI 945GT Speedster-A4R Driver for Windows x86/x64


Description1.Enhance Memory Capability.
2.Add HPET feature.
Version1.30
TypeAward BIOSRelease Date2007-05-24
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Description1.Update VGA BIOS.
2.Add ALC-883 support.
Version1.40
TypeAward BIOSRelease Date2007-05-24
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionAdd Intel Core 2 Duo support
Version1.21
TypeAward BIOSRelease Date2006-08-03
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
945GT Speedster-A4R Chipset driver
DescriptionSupport 945GT Speedster-A4RVersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2006-06-13
OSXP 32, Win 2000, Win 98, Win 98 SE, Win Me, Win 95
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
945GT Speedster-A4R LAN driver
DescriptionSupport 945GT Speedster-A4R VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2006-06-13
OSXP 32, Win 2000, Win 98, Win 98 SE, Win Me, Win 95
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
945GT Speedster-A4R sound driver
DescriptionSupport 945GT Speedster-A4RVersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2006-06-13
OSXP 32, Win 2000, Win 98, Win 98 SE, Win Me, Win 95
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
945GT Speedster-A4R Grapic driver
DescriptionSupport 945GT Speedster-A4RVersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2006-06-13
OSXP 32, Win 2000, Win 98, Win 98 SE, Win Me, Win 95
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...