วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI 945GT Speedster-A4V Driver for Windows x86/x64


DescriptionFirst Release.Version1.5
TypeAward BIOSRelease Date2007-07-06
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel INF Driver v8.1.1.1010
DescriptionWindows 2000/XP/2003 version: 8.1.1.1010
Windows Server 2008 version:8.6.0.1008
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-14
OSXP 32, Win 2000
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel INF Driver v8.1.1.1010
DescriptionWindows 2000/XP/2003 version: 8.1.1.1010
Windows Server 2008 version:8.6.0.1008
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-14
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel INF Driver v8.1.1.1010
DescriptionWindows 2000/XP/2003 version: 8.1.1.1010
Windows Server 2008 version:8.6.0.1008
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-14
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSXP 32, Win 2000
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek ALC888 Driver v1.64
DescriptionWindows XP/Vista version: 1.64
Windows Server 2008 version: 1.98
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2008-08-14
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek ALC888 Driver v1.64
DescriptionWindows XP/Vista version: 1.64
Windows Server 2008 version: 1.98
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2008-08-14
OSVista 64, Vista 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek ALC888 Driver v1.64
DescriptionWindows XP/Vista version: 1.64
Windows Server 2008 version: 1.98
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2008-08-14
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel (ICH7R) SATA driver v5.5.0.1035
DescriptionDriver version:5.5.0.1035VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2007-06-14
OSVista 64, Vista 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 945GT VGA Driver
DescriptionWindows XP version: 6.14.10.4421
Windows XP 64bit version:6.14.10.4543
Windows Vista version:15.0.1.64.1114
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2007-06-14
OSVista 64, Vista 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 945GT VGA Driver
DescriptionWindows XP version: 6.14.10.4421
Windows XP 64bit version:6.14.10.4543
Windows Vista version:15.0.1.64.1114
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2007-06-14
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 945GT VGA Driver
DescriptionWindows XP version: 6.14.10.4421
Windows XP 64bit version:6.14.10.4543
Windows Vista version:15.0.1.64.1114
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2007-06-14
OSXP 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...