วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Adora24G 0NC Driver for Windows x86/x64 • type
  BIOS
 • language
  English
 • update
  2013-08-15
 • description
  Adora24 Formal release BIOS 8.10
 • version
  810
 • size
  2.02 MB
 • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   9.4.0.1026
  • size
   9.98 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-15
  • version
   6.2.9200.16384
  • size
   8.07 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   8.18.621.2013
  • size
   5.72 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • description
   WIFI (NB097H): 10.0.0.260
   BT (NB097H): 8.0.1.300
  • version
   10.0.0.260
  • size
   231.71 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • description
   WIFI (NB159H): 2012.1.0712.2013
   BT (NB159H): 1.3.780.2
  • version
   10.0.0.260
  • size
   87.81 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   2012.1.0712.2013
  • size
   33.51 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   10.0.0.260
  • size
   41.53 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   8.10.1226.2012
  • size
   5.67 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   6.0.1.7004
  • size
   212.42 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   6.0.1.6914
  • size
   174.7 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   327.39
  • size
   336.14 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   10.18.10.3316
  • size
   413.2 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-15
  • version
   9.18.13.2018
  • size
   230.3 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   6.2.9200.39048
  • size
   10.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   1.4.1003
  • size
   6.73 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   12.8.2.1000
  • size
   16.2 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   9.5.14.1724
  • size
   114.31 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   2.3.64.28
  • size
   2.17 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   1.1.2012.717
  • size
   6.18 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • description
   NB100 BT / NB097 BT
  • version
   8.0.0.224
  • size
   90.69 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   2.3.64.28
  • size
   2.16 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-15
  • version
   8.1.10.1275
  • size
   0 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-03-20
  • version
   11.7.0.1013
  • size
   93.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-09-06
  • description
   Realtek RTS-5139 / RTS-5159
  • version
   6.1.8400.39030
  • size
   10.86 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   10.0.0.242
  • size
   35.81 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   2007.3.821.2012
  • size
   35.89 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   10.0.0.242
  • size
   35.81 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   10.0.0.242
  • size
   35.81 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...