วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI AE200 Driver for Windows x86/x64

DescriptionN/AVersion110
TypeBIOSRelease Date2013-12-10
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionN/AVersion820
TypeBIOSRelease Date2013-12-10
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.00.300.2
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-27
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionChipset: 5.12.0.15
IDE/ATA: 1.2.1.337
Version5.12.0.15
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-12-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion5.820.1028.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-27
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE238
DescriptionN/AVersion2007.12.419.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-17
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.506
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE186
DescriptionN/AVersion10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE186
DescriptionN/AVersion9.2.0.514
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion7.67.1226.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE238
DescriptionN/AVersion2012.1.712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.18.621.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE139 Driver
DescriptionN/AVersion1005.34.0328.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-04-30
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6923
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-12-17
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7004
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AMD VGA Driver
DescriptionN/AVersion13.152.1.1000
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-12-17
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion2.4.2013.711
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-17
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion2.2.2012.621
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-17
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion2.2.2012.621
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-17
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionChipset: 5.12.0.15
IDE/ATA: 1.2.1.337
VGA: 12.105.0.0
USB 3.0: 1.1.0.140
Version1.1.0.140
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-16
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.2.9200.39048
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.18
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.18
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.28
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...