วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI AE221G Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion820
TypeBIOSRelease Date2014-01-03
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1023
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-12-05
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NB159 BT
DescriptionN/AVersion1.3.769.3
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-16
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE186
DescriptionN/AVersion10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE238
DescriptionN/AVersion2012.1.712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NB159
DescriptionN/AVersion2012.1.712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.18.621.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7004
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NVIDIA VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.18.13.2680
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-12-16
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionN/AVersion10.18.10.3282
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-12-16
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion1.1.2012.717
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-16
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.5.14.1724
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.2.9200.39048
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.28
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...