วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI AG2712A Driver for Windows x86/x64
 • type
  BIOS
 • language
  English
 • update
  2014-01-03
 • version
  920
 • size
  1.93 MB
 • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   9.4.0.1026
  • size
   9.98 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   13.152.1.8
  • size
   280.86 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-15
  • version
   6.2.9200.16384
  • size
   8.07 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-04-29
  • version
   9.3.0.1011
  • size
   5.52 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   8.18.621.2013
  • size
   5.72 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • description
   WIFI (NB097H): 10.0.0.260
   BT (NB097H): 8.0.1.300
  • version
   10.0.0.260
  • size
   231.71 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • description
   WIFI (NB159H): 2012.1.0712.2013
   BT (NB159H): 1.3.780.2
  • version
   10.0.0.260
  • size
   87.81 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   2012.1.0712.2013
  • size
   33.51 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   10.0.0.260
  • size
   41.53 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   7.58.411.2012
  • size
   5.68 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   8.3.730.2012
  • size
   5.62 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   8.0.0.208
  • size
   180.85 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   8.0.0.208
  • size
   180.85 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   10.0.0.200
  • size
   39.04 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-04-29
  • version
   1005.28.1006.2011
  • size
   54.46 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   6.0.1.7004
  • size
   212.42 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-29
  • version
   6.0.1.6728
  • size
   130.9 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-13
  • version
   13.152.1.8
  • size
   278.56 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-12-11
  • version
   13.152.1.8
  • size
   278.69 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-29
  • version
   13.101.0.0
  • size
   276.72 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   6.2.9200.39048
  • size
   10.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   1.4.1003
  • size
   6.73 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   12.8.2.1000
  • size
   16.2 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   9.5.14.1724
  • size
   114.31 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   2.3.64.28
  • size
   2.17 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   1.0.5.235
  • size
   6.13 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   1.1.2012.717
  • size
   6.18 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-15
  • version
   8.1.10.1275
  • size
   0 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-05
  • version
   11.7.0.1013
  • size
   42.37 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-04-29
  • version
   8.1.10.1275
  • size
   47.87 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-03-20
  • version
   11.7.0.1013
  • size
   93.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Realtek RTS-5159
  • version
   6.1.8400.39030
  • size
   10.86 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-29
  • description
   For H335
  • version
   2.3.64.23
  • size
   55.06 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-09-06
  • description
   Realtek RTS-5139 / RTS-5159
  • version
   6.1.8400.39030
  • size
   10.86 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-30
  • version
   10.0.0.67
  • size
   38.82 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-16
  • version
   2007.3.821.2012
  • size
   35.89 MB
  • file
  • title
  • type
   TV Tuner drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-25
  • description
   Avermedia H335AF
  • version
   2.3.64.18
  • size
   0.62 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...