วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI AP190 Driver for Windows x86/x64


Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1023
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-12-05
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.18.621.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-05
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE186
DescriptionN/AVersion10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE238
DescriptionN/AVersion2012.1.712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NB159
DescriptionN/AVersion2012.1.712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NB159 BT
DescriptionN/AVersion1.3.769.3
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion7.67.1226.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE238
DescriptionN/AVersion2010.6.0807.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE186
DescriptionN/AVersion9.2.0.514
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE159
DescriptionN/AVersion2010.6.0807.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE159 BT
DescriptionN/AVersion1.3.754.1
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7037
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-12-05
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7037
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion10.18.10.3304
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-12-05
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion10.18.10.3304
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HIDeGalaxTouch Driver
DescriptionN/AVersion2.11.0.7217
TypeOthers DriversRelease Date2014-02-12
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.2.9200.39048
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.5.14.1724
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.18
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.5.14.1724
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion12.6.0.1033
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
QuickSetting
DescriptionN/AVersion0.0.7.52
TypeUtilityRelease Date2013-12-05
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...