วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI CR42 2M Notebook Driver for Windows x86/x64


Descriptionupdate codebase to 28Version10N
TypeBIOSRelease Date2013-11-21
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteAHCI Mode
Descriptionupdate codebase to 28Version30N
TypeBIOSRelease Date2013-11-21
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteRAID Mode
Realtek HD Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.6865
TypeAudioRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek HD Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.6865
TypeAudioRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Bluetooth: AW-NB114H
DescriptionN/AVersion1.3.728.3
TypeBluetoothRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Bluetooth AW-NB114H
DescriptionN/AVersion1.3.9691.3
TypeBluetoothRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.2.8400.39034
TypeCard ReaderRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.2.8400.39034
TypeCard ReaderRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors Graphics Card
DescriptionN/AVersion9.18.10.3186
TypeVGARelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Nvidia GT720M/GT740M/GTX760M Graphics Card
DescriptionN/AVersion311.43
TypeVGARelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Nvidia GT720M/GT740M/GTX760M Graphics Card
DescriptionN/AVersion311.43
TypeVGARelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors graphics card
DescriptionN/AVersion9.18.10.3107
TypeVGARelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Beta Killer BigFoot LAN
DescriptionN/AVersion8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-09-26
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Beta Killer BigFoot LAN
DescriptionN/AVersion8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-09-25
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Qualcomm LAN
DescriptionN/AVersion2.1.0.13
TypeLANRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Qualcomm LAN
DescriptionN/AVersion2.1.0.13
TypeLANRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Elantech Multi Touchpad
DescriptionN/AVersion11.13.2.4
TypeTouchPadRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Elantech Multi Touchpad
DescriptionN/AVersion11.13.2.4
TypeTouchPadRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Wireless LAN-NB114H
DescriptionN/AVersion2007.12.419.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Wireless LAN-NB114H
DescriptionN/AVersion2007.11.322.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-06-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.1.1333
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.1.1333
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel USB3.0 driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeUSB 3.0Release Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel IFFS partition
DescriptionN/AVersion3.0.0.1008
TypeIFFSRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel IFFS partition
DescriptionN/AVersion3.0.0.1008
TypeIFFSRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
Downloaddownload

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...