วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI CR70 2M Notebook Driver for Windows x86/x64Descriptionupdate codebase to 28Version10E
TypeBIOSRelease Date2013-12-13
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Descriptionupdate codebase to 28Version20E
TypeBIOSRelease Date2013-12-13
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Realtek HD Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.6914
TypeAudioRelease Date2014-01-06
OSWin8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.7004
TypeAudioRelease Date2013-10-14
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeChipsetRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) 8 Series chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-06-07
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Bluetooth: AW-NB114H
DescriptionN/AVersion1.3.769.3
TypeBluetoothRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AW-NB114H bluetooth
DescriptionN/AVersion1.3.728.1
TypeBluetoothRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Atheros Bluetooth AW-NB114H
DescriptionN/AVersion1.3.9691.3
TypeBluetoothRelease Date2013-05-15
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek card Reader
DescriptionN/AVersion6.2.9600.30169
TypeCard ReaderRelease Date2014-01-07
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.1.8400.30136
TypeCard ReaderRelease Date2012-08-24
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.1.7600.30127
TypeCard ReaderRelease Date2011-07-14
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors VGA
DescriptionN/AVersion10.18.10.3355
TypeVGARelease Date2014-01-06
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors Graphics Card
DescriptionN/AVersion9.18.10.3186
TypeVGARelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors graphics card
DescriptionN/AVersion9.18.10.3107
TypeVGARelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Qualcomm Lan
DescriptionN/AVersion2.1.0.21
TypeLANRelease Date2013-10-14
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Qualcomm LAN
DescriptionN/AVersion2.1.0.13
TypeLANRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Qualcomm LAN
DescriptionN/AVersion2.1.0.13
TypeLANRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Elantech Multi Touchpad
DescriptionN/AVersion11.13.2.4
TypeTouchPadRelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Elantech Multi Touchpad
DescriptionN/AVersion11.13.2.4
TypeTouchPadRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Wireless LAN
DescriptionN/AVersion2012.2.827.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Wireless LAN-NB114H
DescriptionN/AVersion2007.12.419.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
AzureWave Wireless LAN-NB114H
DescriptionN/AVersion2007.11.322.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Rapid Storage Technology
DescriptionIntel(R) Mobile Express Chipset Version12.8.0.1016
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64, Win8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Managment Engine
DescriptionN/AVersion9.5.10.1658
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-10-12
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.1.1333
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-06-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
WD Boost Driver
DescriptionN/AVersion1.50.433.72
TypeSATA IDERelease Date2014-01-03
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
WD Boost Driver
DescriptionN/AVersion1.50.433.72
TypeSATA IDERelease Date2013-11-22
OSWin8.1 64, Win8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel USB3.0 driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeUSB 3.0Release Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...