วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI E7520 Master2-S2M Driver for Windows x86/x64


DescriptionFirst releaseVersion1.80
TypeAMI BIOSRelease Date2010-11-18
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel Chipset Driver (9136)
DescriptionVersion: 6.2.0.1001VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-11-19
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Chipset Driver (9136)
DescriptionVersion: 6.2.0.1001VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-11-19
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN driver (9136)
DescriptionVersion: 7.0.1.0VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2010-11-19
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA RAID Driver (9136)
DescriptionFor Intel ICH5R & ICHS ChipsetVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2010-11-19
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA RAID Driver (9136)
DescriptionFor Intel ICH5R & ICHS ChipsetVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2010-11-19
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA RAID Driver (9136)
DescriptionFor Intel ICH5R & ICHS ChipsetVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2010-11-19
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA RAID Driver (9136)
DescriptionFor Intel ICH5R & ICHS ChipsetVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2010-11-19
OSXP 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Adaptec SCSI controller (9136)
DescriptionAdaptec 7902 SCSI DriverVersionN/A
TypeOn-Board SCSI DriversRelease Date2010-11-19
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver (9136)
DescriptionVersion: 6.14.10VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-11-19
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...