วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GE40 2OC Dragon Eyes Notebook Driver for Windows x86/x64


  • type
    BIOS
  • os
    Win8.1 64, Win8 64
  • language
    English
  • update
    2013-11-21
  • description
    update codebase to 28
  • note
    RAID Mode
  • version
    30N
  • size
    3.67 MB
  • file
  • type
    BIOS
  • os
    Win8.1 64, Win8 64
  • language
    English
  • update
    2013-11-21
  • description
    update codebase to 28
  • note
    AHCI Mode
  • version
    10N
  • size
    3.67 MB
  • file
  • type
    BIOS
  • os
    Win7 64
  • language
    English
  • update
    2013-11-18
  • description
    Change the speed of SATA port0 to GEN2
  • note
    AHCI mode
  • version
    20L
  • size
    3.58 MB
  • file
  • type
    BIOS
  • os
    Win7 64
  • language
    English
  • update
    2013-11-18
  • description
    Change the speed of SATA port0 to GEN2
  • note
    RAID mode
  • version
    40L
  • size
    3.58 MB
  • file
    • title
    • type
      Audio
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      6.0.1.7027
    • size
      216.65 MB
    • file
    • title
    • type
      Audio
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      6.0.1.6865
    • size
      155.47 MB
    • file
    • title
    • type
      Audio
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-05
    • version
      6.0.1.6865
    • size
      155.47 MB
    • file
    • title
    • type
      Chipset
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      9.4.0.1026
    • size
      5.4 MB
    • file
    • title
    • type
      Chipset
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      9.4.0.1017
    • size
      5.09 MB
    • file
    • title
    • type
      Chipset
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      9.4.0.1017
    • size
      5.09 MB
    • file
    • title
    • type
      Bluetooth
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      1.3.769.3
    • size
      54.25 MB
    • file
    • title
    • type
      Bluetooth
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      1.3.728.3
    • size
      52.68 MB
    • file
    • title
    • type
      Bluetooth
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-05
    • version
      1.3.9691.3
    • size
      51.14 MB
    • file
    • title
    • type
      Card Reader
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      6.2.9200.39052
    • size
      10.21 MB
    • file
    • title
    • type
      Card Reader
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      6.2.8400.39034
    • size
      10.9 MB
    • file
    • title
    • type
      Card Reader
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-05
    • version
      6.2.8400.39034
    • size
      10.9 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-23
    • version
      10.18.10.3308
    • size
      158.27 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      326.80
    • size
      300.04 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      10.18.10.3262
    • size
      147.65 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      9.18.10.3186
    • size
      147.66 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      311.43
    • size
      241.9 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      311.43
    • size
      241.9 MB
    • file
    • title
    • type
      VGA
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      9.18.10.3107
    • size
      149.36 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-14
    • version
      2.1.0.21
    • size
      5.78 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      8.0.2.42
    • size
      102.24 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-09-26
    • version
      8.0.2.42
    • size
      317.41 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-09-25
    • version
      8.0.2.42
    • size
      317.41 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-07-22
    • version
      8.0.2.40
    • size
      285.36 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      2.1.0.13
    • size
      5.74 MB
    • file
    • title
    • type
      LAN
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      2.1.0.13
    • size
      5.74 MB
    • file
    • title
    • type
      TouchPad
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      11.13.2.4
    • size
      192.5 MB
    • file
    • title
    • type
      TouchPad
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      11.13.2.4
    • size
      192.5 MB
    • file
    • title
    • type
      Wireless LAN
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      2012.2.827.2013
    • size
      33.43 MB
    • file
    • title
    • type
      Wireless LAN
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-07-22
    • version
      2007.12.419.2013
    • size
      36.74 MB
    • file
    • title
    • type
      Wireless LAN
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      2007.11.322.2013
    • size
      32.56 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Rapid Storage Technology
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      12.8.0.1016
    • size
      0.35 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Rapid Storage Technology
    • os
      Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • description
      Intel(R) Mobile Express Chipset
    • version
      12.8.0.1016
    • size
      16.14 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Rapid Storage Technology
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      12.5.0.1066
    • size
      0.36 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Rapid Storage Technology
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-05
    • version
      12.5.0.1066
    • size
      0.36 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Management Engine
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-12
    • version
      9.5.10.1658
    • size
      57.47 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Management Engine
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      9.0.1.1333
    • size
      56.21 MB
    • file
    • title
    • type
      Intel Management Engine
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      9.0.1.1333
    • size
      56.21 MB
    • file
    • title
    • type
      USB 3.0
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      2.5.0.19
    • size
      5.23 MB
    • file
    • title
    • type
      Touchpad patch
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      11.13.4.4
    • size
      98.99 MB
    • file
    • title
    • type
      Radio Switch
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      1.1.0.0
    • size
      0.76 MB
    • file
    • title
    • type
      Radio Switch
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-05
    • version
      1.1.0.0
    • size
      0.78 MB
    • file
    • title
    • type
      IFFS
    • os
      Win8.1 64
    • language
      English
    • update
      2013-10-11
    • version
      3.0.0.1053
    • size
      2.03 MB
    • file
    • title
    • type
      IFFS
    • os
      Win7 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-13
    • version
      3.0.0.1008
    • size
      2.18 MB
    • file
    • title
    • type
      IFFS
    • os
      Win8 64
    • language
      English
    • update
      2013-06-06
    • version
      3.0.0.1008
    • size
      2.18 MB
    • file

      • ไม่มีความคิดเห็น:

        แสดงความคิดเห็น

        Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...