วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GE40 2OL Notebook Driver for Windows x86/x64


 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-11-21
 • description
  update codebase to 28
 • note
  RAID Mode
 • version
  30N
 • size
  3.67 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-11-21
 • description
  update codebase to 28
 • note
  AHCI Mode
 • version
  10N
 • size
  3.67 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-11-18
 • description
  Change the speed of SATA port0 to GEN2
 • note
  AHCI mode
 • version
  20L
 • size
  3.58 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-11-18
 • description
  Change the speed of SATA port0 to GEN2
 • note
  RAID mode
 • version
  40L
 • size
  3.58 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.0.1.7027
  • size
   216.65 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   6.0.1.6865
  • size
   155.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   6.0.1.6865
  • size
   155.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.4.0.1026
  • size
   5.4 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.3.769.3
  • size
   54.25 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   1.3.728.3
  • size
   52.68 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.3.9691.3
  • size
   51.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.2.9200.39052
  • size
   10.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   6.2.8400.39034
  • size
   10.9 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   6.2.8400.39034
  • size
   10.9 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-01
  • version
   9.18.10.3186
  • size
   147.66 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • version
   10.18.10.3308
  • size
   158.27 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   10.18.10.3262
  • size
   147.65 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-23
  • version
   312.29
  • size
   297.17 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-23
  • version
   312.29
  • size
   297.17 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.18.10.3186
  • size
   147.66 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   2.1.0.21
  • size
   5.78 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   8.0.2.42
  • size
   102.24 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-26
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   2.1.0.13
  • size
   5.74 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   2.1.0.13
  • size
   5.74 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-01
  • version
   10.0.1.263
  • size
   36.74 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   2012.2.827.2013
  • size
   33.43 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-05
  • version
   2007.12.419.2013
  • size
   36.74 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Intel(R) Mobile Express Chipset
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   16.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   9.5.10.1658
  • size
   57.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.0.1.1333
  • size
   56.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   9.0.1.1333
  • size
   56.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Touchpad patch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   11.13.4.4
  • size
   98.99 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.78 MB
  • file
  • title
  • type
   IFFS
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   3.0.0.1053
  • size
   2.03 MB
  • file
  • title
  • type
   IFFS
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   3.0.0.1008
  • size
   2.18 MB
  • file
  • title
  • type
   IFFS
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   3.0.0.1008
  • size
   2.18 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...