วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GE60 2OE Notebook Driver for Windows x86/x64


 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-23
 • description
  Modify marketing name for N14E-GL
 • note
  For None RAID SKU, Default UEFI.
 • version
  517
 • size
  3.63 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-23
 • description
  Modify marketing name for N14E-GL
 • note
  For RAID0 SKU, Default UEFI.
 • version
  717
 • size
  3.63 MB
 • file
 • type
  AMI BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-23
 • description
  Modify marketing name for N14E-GL
 • note
  For None RAID SKU, Default Legacy.
 • version
  117
 • size
  3.63 MB
 • file
 • type
  AMI BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-23
 • description
  Modify marketing name for N14E-GL.
 • note
  For RAID0 SKU, Default Legacy.
 • version
  317
 • size
  3.63 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   6.0.1.7032
  • size
   217.4 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   6.0.1.6914
  • size
   175.88 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   6.0.1.6878
  • size
   170.56 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.4.0.1023
  • size
   5.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   1.3.769.3
  • size
   54.17 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   1.3.728.1
  • size
   52.64 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • description
   N/A
  • version
   1.3.9691.3
  • size
   51.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.2.9200.21239
  • size
   10.29 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   6.2.9200.21228
  • size
   11.61 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   6.2.9200.21219
  • size
   10.81 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-13
  • version
   10.18.10.3355
  • size
   138.27 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-13
  • version
   327.62
  • size
   315.04 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-06
  • version
   10.18.10.3355
  • size
   138.27 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   8.0.2.42
  • size
   102.24 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-26
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   8.0.2.40
  • size
   285.36 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   8.0.2.40
  • size
   285.23 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   11.13.4.4
  • size
   98.99 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   2012.1.712.2013
  • size
   33.42 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   2007.12.419.2013
  • size
   36.74 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   15.5.7.52
  • size
   165.32 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • version
   2007.11.322.2013
  • size
   32.56 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Intel(R) Mobile Express Chipset
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   16.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   9.5.10.1658
  • size
   57.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   Camera
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-08-22
  • description
   This device uses the native driver bundled in operating system.
  • note
   G
  • size
   0 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   2.5.0.19
  • size
   5.23 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-23
  • description
   This device uses the native driver bundled in operating system.
  • size
   0 MB
  • file
  • title
  • type
   Touchpad patch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   11.13.4.4
  • size
   98.99 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.78 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...