วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI 3000 Master-A4 (MS-9618) Driver for Windows x86/x64


DescriptionFirst releaseVersion1.30
TypePhoenix BIOSRelease Date2010-11-17
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Description1. Patch DMI information
2. Adjust the Summary Screen
Version3.20
TypePhoenix BIOSRelease Date2007-05-30
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel 3000 chipset Driver
DescriptionDriver version: 8.11.1001
Support Win2000/2003R2 32/64bit
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2007-05-30
OSWin 2000
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 3000 chipset Driver
DescriptionDriver version: 8.11.1001
Support Win2000/2003R2 32/64bit
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2007-05-30
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSXP 32, Win 2000
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82563/82573V/L LAN Driver
DescriptionSupport Intel base 82563/82573V/L chipset. (version 10.4)
This release includes software and drivers for Intel PRO/100,Intel PRO/1000, and Intel PRO/10GbE adapters and integrated network connections.
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel (ICH7R) SATA driver v5.5.0.1019
DescriptionDriver Version: 5.5.0.1019
Intel (ICH7R) SATA driver for Win2000 SP4/Windows2003R2 32bit/64bit
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2007-05-30
OSWin 2000
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel (ICH7R) SATA driver v5.5.0.1019
DescriptionDriver Version: 5.5.0.1019
Intel (ICH7R) SATA driver for Win2000 SP4/Windows2003R2 32bit/64bit
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2007-05-30
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel (ICH7R) SATA driver v5.5.0.1019
DescriptionDriver Version: 5.5.0.1019
Intel (ICH7R) SATA driver for Win2000 SP4/Windows2003R2 32bit/64bit
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2007-05-30
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI VOLARI-Z7 VGA driver
DescriptionWindows XP version: R1.06.05
Windows Server 2008 version: : R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-14
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI VOLARI-Z7 VGA driver
DescriptionWindows XP version: R1.06.05
Windows Server 2008 version: : R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-14
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI VOLARI-Z7 VGA driver
DescriptionWindows XP version: R1.06.05
Windows Server 2008 version: : R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-14
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...