วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GP60 Notebook Driver for Windows x86/x64

 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64
 • language
  English
 • update
  2013-10-15
 • description
  First Release
 • version
  30D
 • size
  3.35 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-10-14
 • description
  1.change SATA port4 GEN3's topology for can't Download image complete from LAN server sometimes.
  2.Fixed the issue that BIOS will still continue to boot if input wrong password while boot from LAN by press F12 hotkey.
  3.update new MSI logo.
 • version
  30B
 • size
  3.27 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-09-25
 • description
  First Release
 • version
  40B
 • size
  3.27 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   6.0.1.7004
  • size
   212.42 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   6.0.1.6914
  • size
   175.88 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-07
  • version
   6.0.1.6804
  • size
   136.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.4.0.1026
  • size
   5.4 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-07
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   1.3.754.3
  • size
   54.71 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-24
  • version
   1.3.728.2(x86);1.3.728.3(x64)_
  • size
   52.68 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.3.9691.3
  • size
   51.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-15
  • version
   6.2.9200.30164
  • size
   10.2 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-08-24
  • version
   6.1.8400.30136
  • size
   10.95 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2011-07-14
  • version
   6.1.7600.30127
  • size
   9.49 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • version
   326.80
  • size
   0 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • version
   10.18.10.3308
  • size
   158.27 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   326.60
  • size
   300.18 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   10.18.10.3262
  • size
   147.65 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.18.10.3186
  • size
   147.66 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   311.43
  • size
   241.9 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   9.18.10.3107
  • size
   149.36 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   311.43
  • size
   241.9 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   2.1.0.21
  • size
   5.78 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   2.1.0.13
  • size
   5.74 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   2.1.0.13
  • size
   5.74 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   2012.1.712.2013
  • size
   33.51 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   2007.12.419.2013
  • size
   36.74 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   2007.11.322.2013
  • size
   32.56 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Intel(R) Mobile Express Chipset
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   16.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   9.5.10.1658
  • size
   57.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.0.1.1333
  • size
   56.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   9.0.1.1333
  • size
   56.21 MB
  • file
  • title
  • type
   SATA IDE
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-03
  • version
   1.50.433.72
  • size
   28.17 MB
  • file
  • title
  • type
   SATA IDE
  • os
   Win8.1 64, Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-22
  • version
   1.50.433.72
  • size
   28.17 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • version
   2.5.0.19
  • size
   5.23 MB
  • file
  • title
  • type
   Touchpad patch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   11.13.4.4
  • size
   98.99 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.78 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...