วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GP70 Notebook Driver for Windows x86/x64

 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-13
 • description
  update codebase to 28
 • version
  30E
 • size
  3.35 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-13
 • description
  update codebase to 28
 • version
  40E
 • size
  3.35 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-06
  • version
   6.0.1.6914
  • size
   175.88 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   6.0.1.7004
  • size
   212.42 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.4.0.1026
  • size
   5.4 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-07
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.3.769.3
  • size
   54.25 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   1.3.728.1
  • size
   52.64 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.3.9691.3
  • size
   51.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-07
  • version
   6.2.9600.30169
  • size
   10.2 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-08-24
  • version
   6.1.8400.30136
  • size
   10.95 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2011-07-14
  • version
   6.1.7600.30127
  • size
   9.49 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-06
  • version
   327.62
  • size
   308.69 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-06
  • version
   10.18.10.3355
  • size
   138.27 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.18.10.3186
  • size
   147.66 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   311.43
  • size
   241.9 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   9.18.10.3107
  • size
   149.36 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   311.43
  • size
   241.9 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   2.1.0.21
  • size
   5.78 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   2.1.0.13
  • size
   5.74 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   2.1.0.13
  • size
   5.74 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   2012.2.827.2013
  • size
   33.43 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   2007.12.419.2013
  • size
   36.74 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   2007.11.322.2013
  • size
   32.56 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Intel(R) Mobile Express Chipset
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   16.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   9.5.10.1658
  • size
   57.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   9.0.1.1333
  • size
   56.21 MB
  • file
  • title
  • type
   SATA IDE
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-03
  • version
   1.50.433.72
  • size
   28.17 MB
  • file
  • title
  • type
   SATA IDE
  • os
   Win8.1 64, Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-22
  • version
   1.50.433.72
  • size
   28.17 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   2.5.0.19
  • size
   5.23 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.78 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...