วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GS70 STEALTH Notebook Driver for Windows x86/x64


 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-17
 • description
  1.Update PXE oprom
  2. Modify VBIOS setting to fix Win7 Win+P issue
 • note
  For UEFI RAID0 SKU
 • version
  70E
 • size
  3.55 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2013-12-17
 • description
  1.Update PXE oprom
  2. Modify VBIOS setting to fix Win7 Win+P issue
 • note
  For UEFI None RAID SKU
 • version
  50E
 • size
  3.55 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-09-24
 • description
  1. Add temporary solution to fix date error when while press del key
  2. Add workaround to fix Win7 dxdiag display issue
  3. Change market name 2OE for GS sku
  4. Add Intel SpeedStep item
  5. Fix display abnormal when LID S3 resume
 • note
  AHCI Mode
 • version
  109
 • size
  3.42 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2013-09-24
 • description
  1. Add temporary solution to fix date error when while press del key
  2. Add workaround to fix Win7 dxdiag display issue
  3. Change market name 2OE for GS sku
  4. Add Intel SpeedStep item
  5. Fix display abnormal when LID S3 resume
 • note
  RAID Mode
 • version
  309
 • size
  3.42 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.0.1.7027
  • size
   216.65 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   6.0.1.6914
  • size
   175.88 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   6.0.1.6914
  • size
   175.88 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.4.0.1023
  • size
   5.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • version
   8.0.0.230
  • size
   306.58 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • description
   Jackson Peak Marble Peak Canyon Peak Taylor Peak Puma Peak Kelsey Peak Kilmer Peak
  • version
   3.1.1306.352
  • size
   248.42 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   8.0.0.224
  • size
   285.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.2.9200.21239
  • size
   10.29 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   6.2.9200.21228
  • size
   11.61 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   6.2.9200.21228
  • size
   11.61 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • version
   327.39
  • size
   316.65 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   10.18.10.3282
  • size
   158.18 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-09
  • description
   Latest Beta Intel® HD Graphics Driver
  • version
   10.18.10.3277
  • size
   158.15 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   9.18.10.3131
  • size
   148.53 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-16
  • version
   311.83
  • size
   295.2 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Bluetooth, LAN and WLAN drivers are the same Killer package.
  • version
   8.0.2.42
  • size
   334.62 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-26
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   8.0.2.40
  • size
   285.36 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   8.0.2.40
  • size
   285.23 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   11.13.4.4
  • size
   98.99 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • version
   10.0.1.247
  • size
   306.58 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • version
   16.1.1.3
  • size
   349.84 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   10.0.1.242
  • size
   285.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Intel(R) Mobile Express Chipset
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   16.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-12
  • version
   9.5.10.1658
  • size
   57.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-04
  • version
   2.5.0.19
  • size
   5.23 MB
  • file
  • title
  • type
   Touchpad patch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   11.13.4.4
  • size
   98.99 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.78 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   311.83
  • size
   295.2 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...