วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GT60-2OJ Workstation Notebook Driver for Windows x86/x64


Description1.Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version30R
TypeBIOSRelease Date2014-01-21
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Legacy RAID0 SKU.
Description1.Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version10R
TypeBIOSRelease Date2014-01-21
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Legacy None RAID SKU.
Description1.Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version50R
TypeBIOSRelease Date2014-01-21
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor UEFI None RAID SKU.
Description1.Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version70R
TypeBIOSRelease Date2014-01-21
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor UEFI RAID0 SKU.
Realtek audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.704
TypeAudioRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.6873
TypeAudioRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek HD Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.6873
TypeAudioRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1023
TypeChipsetRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
N1202 bluetooth
DescriptionN/AVersion8.0.0.230
TypeBluetoothRelease Date2013-09-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
BigFoot bluetooth
DescriptionN/AVersionN/A
TypeBluetoothRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Killer Bluetooth
DescriptionN/AVersion6.1.0.550
TypeBluetoothRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR
DescriptionN/AVersion6.2.9200.21239
TypeCard ReaderRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek cardreader
DescriptionN/AVersion6.2.9200.21232
TypeCard ReaderRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.2.9200.21219
TypeCard ReaderRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Nvidia QUADRO K3100m/K2100m Graphic Card
DescriptionN/AVersion326.80
TypeVGARelease Date2013-12-20
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Nvidia QUADRO K2100M/K3100M Graphic Card
DescriptionN/AVersion311.91
TypeVGARelease Date2013-12-20
OSWin8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) Processors Graphics Card
DescriptionN/AVersion10.18.10.3325
TypeVGARelease Date2013-11-14
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Beta Intel VGA
DescriptionLatest Beta Intel® HD Graphics Driver Version10.18.10.3277
TypeVGARelease Date2013-09-09
OSWin8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors Graphics Card
DescriptionN/AVersion9.18.10.3186
TypeVGARelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors VGA
DescriptionN/AVersion9.18.10.3071
TypeVGARelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
BigFoot Lan/Wireless/Bluetooth
DescriptionBluetooth, LAN and WLAN drivers are the same Killer package. Version8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Beta Killer BigFoot LAN
DescriptionN/AVersion8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-09-26
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Beta Killer BigFoot LAN
DescriptionN/AVersion8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-09-25
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Killer BigFoot LAN
DescriptionN/AVersion8.0.2.40
TypeLANRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Killer LAN
DescriptionN/AVersion6.1.0.550
TypeLANRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion17.0.9.1
TypeTouchPadRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.2.10.12
TypeTouchPadRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.2.10.12
TypeTouchPadRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Killer N1202 wireless
DescriptionN/AVersion10.0.1.247
TypeWireless LANRelease Date2013-09-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Qualcomm WLAN Killer N1202
DescriptionN/AVersionN/A
TypeWireless LANRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Killer wireless
DescriptionN/AVersion6.1.0.596
TypeWireless LANRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Rapid Storage Technology
DescriptionIntel(R) Mobile Express Chipset Version12.8.0.1016
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64, Win8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create with Raid mode bios
DescriptionN/AVersion12.8.0.1016
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create with Raid mode bios
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-09-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-06-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create with Raid mode bios
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.5.15.1730
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Camera
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeCameraRelease Date2012-08-22
OSWin8 64
DownloadN/AFile SizeMB
Camera
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeCameraRelease Date2010-06-01
OSWin7 64
DownloadN/AFile SizeMB
Intel USB3.0 driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeUSB 3.0Release Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel USB 3.0 driver
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeUSB 3.0Release Date2013-05-23
OSWin8 64
DownloadN/AFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
Downloaddownload

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...