วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GT70-2OL Workstation Notebook Driver for Windows x86/x64


DescriptionFix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version10R
TypeBIOSRelease Date2014-01-17
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Legacy None RAID SKU.
DescriptionFix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version30R
TypeBIOSRelease Date2014-01-17
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Legacy RAID0 SKU.
DescriptionFix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version50R
TypeBIOSRelease Date2014-01-17
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor UEFI None RAID SKU
DescriptionFix NV HDA yellow ban while S4 resume.Version70R
TypeBIOSRelease Date2014-01-17
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor UEFI RAID0 SKU
Realtek Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.7116
TypeAudioRelease Date2014-01-23
OSWin8.1 64, Win8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1023
TypeChipsetRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel chipset
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeChipsetRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Cardreader
DescriptionN/AVersion6.2.9200.21232
TypeCard ReaderRelease Date2013-10-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR
DescriptionN/AVersion6.2.9200.21239
TypeCard ReaderRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek cardreader
DescriptionN/AVersion6.2.9200.21232
TypeCard ReaderRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Nvidia QUADRO K3100M/K4100M Graphic Card
DescriptionN/AVersionN/A
TypeVGARelease Date2013-12-20
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) Processors Graphics Card
DescriptionN/AVersion10.18.10.3325
TypeVGARelease Date2013-11-14
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NVIDIA QUADRO K4100M Graphic Card
DescriptionN/AVersion327.33
TypeVGARelease Date2013-11-01
OSWin8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Beta Intel VGA
DescriptionLatest Beta Intel® HD Graphics Driver Version10.18.10.3277
TypeVGARelease Date2013-09-09
OSWin8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors Graphics Card
DescriptionN/AVersion9.18.10.3186
TypeVGARelease Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Core(TM) processors VGA
DescriptionN/AVersion9.18.10.3071
TypeVGARelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
BigFoot Lan/Wireless/Bluetooth
DescriptionBluetooth, LAN and WLAN drivers are the same Killer packageVersion8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-10-23
OSWin8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
BigFoot Lan/Wireless/Bluetooth
DescriptionBluetooth, LAN and WLAN drivers are the same Killer package. Version8.0.2.42
TypeLANRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion17.0.9.1
TypeTouchPadRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.2.10.12
TypeTouchPadRelease Date2013-08-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.2.10.12
TypeTouchPadRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-10-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Rapid Storage Technology
DescriptionIntel(R) Mobile Express Chipset Version12.8.0.1016
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64, Win8 64, Win7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create with Raid mode bios
DescriptionN/AVersion12.8.0.1016
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
F6 Install Floppy Create
DescriptionN/AVersion12.5.0.1066
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-06-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.5.15.1730
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-07-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel USB3.0 driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeUSB 3.0Release Date2013-06-13
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-10-11
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.1.0.0
TypeRadio SwitchRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel RAID
DescriptionThis driver can only be used during Win8 installation with Raid mode bios.Version12.5.0.1066
TypeRAIDRelease Date2013-06-05
OSWin8 64
Downloaddownload

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...