วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme Notebook Driver for Windows x86/x64


 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2014-01-17
 • description
  Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.
 • note
  For UEFI RAID0 SKU
 • version
  70R
 • size
  3.48 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2014-01-17
 • description
  Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.
 • note
  For Legacy None RAID SKU.
 • version
  10R
 • size
  3.48 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2014-01-17
 • description
  Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.
 • note
  For Legacy RAID0 SKU.
 • version
  30R
 • size
  3.48 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2014-01-17
 • description
  Fix NV HDA yellow ban while S4 resume.
 • note
  For UEFI None RAID SKU
 • version
  50R
 • size
  3.48 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-23
  • version
   6.0.1.7116
  • size
   219.98 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.4.0.1023
  • size
   5.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Chipset
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.4.0.1017
  • size
   5.09 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • version
   6.2.9200.21232
  • size
   11.62 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.2.9200.21239
  • size
   10.29 MB
  • file
  • title
  • type
   Card Reader
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   6.2.9200.21232
  • size
   11.62 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-14
  • version
   10.18.10.3325
  • size
   158.45 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-01
  • version
   327.39
  • size
   316.65 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-24
  • version
   311.91
  • size
   315 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-09
  • description
   Latest Beta Intel® HD Graphics Driver
  • version
   10.18.10.3277
  • size
   158.15 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   9.18.10.3186
  • size
   147.66 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.18.10.3071
  • size
   149.05 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • description
   Bluetooth, LAN and WLAN drivers are the same Killer package
  • version
   8.0.2.42
  • size
   306.58 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Bluetooth, LAN and WLAN drivers are the same Killer package.
  • version
   8.0.2.42
  • size
   334.62 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   17.0.9.1
  • size
   55.37 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-06
  • version
   16.2.10.12
  • size
   94.73 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   16.2.10.12
  • size
   94.73 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-23
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   0.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win8.1 64, Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Intel(R) Mobile Express Chipset
  • version
   12.8.0.1016
  • size
   16.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Rapid Storage Technology
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-06
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.36 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   9.5.15.1730
  • size
   57.57 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-22
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   Intel Management Engine
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   9.0.0.1287
  • size
   56.28 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-13
  • version
   2.5.0.19
  • size
   5.23 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.78 MB
  • file
  • title
  • type
   RAID
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • description
   This driver can only be used during Win8 installation with Raid mode bios.
  • version
   12.5.0.1066
  • size
   0.35 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...