วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GX60 3BE Notebook Driver for Windows x86/x64


 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2014-02-10
 • description
  1. Set max speed of SATA port to GEN3.
 • note
  For Win8 &Win8.1
 • version
  D0L
 • size
  2.16 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2014-02-10
 • description
  1. Set max speed of SATA port to GEN3.
 • note
  For Win7
 • version
  90L
 • size
  2.16 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.0.1.7027
  • size
   216.65 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-03-28
  • version
   6.0.1.6728
  • size
   131.77 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-01
  • version
   6.0.1.6652
  • size
   151.47 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-29
  • size
   172.49 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-15
  • version
   8.0.1.300
  • size
   190.23 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-04-02
  • version
   8.0.0.220
  • size
   182.51 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-29
  • version
   13.10
  • size
   267.28 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-15
  • version
   13.151
  • size
   277.26 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-02
  • size
   267.28 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   8.0.2.42
  • size
   102.24 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-26
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-08-14
  • description
   If you are upgrading the newer driver from older one before 6.1.0.487, you might need to use the clean tool included inside the zip file(MSI-KCleaner_64bit.exe and MSI-KCleaner_32bit.exe) to completely clean the remaining old driver files. (Reference: http://www.killergaming.com/support/knowledge_base for further information.)
  • version
   6.1.0.546
  • size
   308.64 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-06-05
  • version
   8.0.2.40
  • size
   285.23 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-23
  • description
   If you are upgrading the newer driver from older one before 6.1.0.487, you might need to use the clean tool included inside the zip file(MSI-KCleaner_64bit.exe and MSI-KCleaner_32bit.exe) to completely clean the remaining old driver files. (Reference: http://www.killergaming.com/support/knowledge_base for further information.)
  • version
   6.1.0.547
  • size
   319.26 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   17.0.9.1
  • size
   55.37 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-23
  • version
   16.3.1.2
  • size
   46.26 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-23
  • version
   16.0.2.1
  • size
   41.71 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-29
  • size
   28.19 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-29
  • size
   17.62 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-15
  • version
   10.0.0.260
  • size
   41.44 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-09
  • size
   37.91 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-04-02
  • version
   10.0.0.225
  • size
   37.84 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-08-22
  • version
   2007.2.0706.2012
  • size
   31.87 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-05
  • version
   1.1.0.145
  • size
   1.7 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-09
  • version
   1.0.7112.20593
  • size
   0.78 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...