วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI GX70 3BE Notebook Driver for Windows x86/x64


 • type
  BIOS
 • os
  Win7 64
 • language
  English
 • update
  2014-02-12
 • description
  Set max speed of SATA port to GEN3
 • note
  for Win7 AHCI Mode
 • version
  10G
 • size
  2.16 MB
 • file
 • type
  BIOS
 • os
  Win8.1 64, Win8 64
 • language
  English
 • update
  2014-02-12
 • description
  Set max speed of SATA port to GEN3
 • note
  for Win8 &Win8.1 AHCI Mode
 • version
  50G
 • size
  2.16 MB
 • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   6.0.1.7027
  • size
   216.65 MB
  • file
  • title
  • type
   Audio
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • description
   N/A
  • version
   6.0.1.6875
  • size
   171.18 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   1.3.754.3
  • size
   54.71 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-05
  • version
   1.3.663.1
  • size
   51.14 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • description
   N/A
  • version
   1.3.9691.3
  • size
   51.14 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2014-01-03
  • version
   13.151.0.0
  • size
   277 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-29
  • version
   13.10
  • size
   267.28 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • description
   Beta version
  • version
   13.101.0.0
  • size
   267.63 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • version
   9.12.0.0
  • size
   255.55 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   8.0.2.42
  • size
   102.24 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-26
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-09-25
  • version
   8.0.2.42
  • size
   317.41 MB
  • file
  • title
  • type
   LAN
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • version
   8.0.2.38
  • size
   275.52 MB
  • file
  • title
  • type
   TouchPad
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • note
   none
  • version
   11.13.2.4
  • size
   192.5 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-14
  • version
   2012.1.712.2013
  • size
   33.51 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-05
  • version
   2007.12.419.2013
  • size
   36.74 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • version
   2007.11.322.2013
  • size
   32.56 MB
  • file
  • title
  • type
   USB 3.0
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-07-05
  • version
   1.1.0.145
  • size
   1.7 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-10-11
  • version
   1.1.0.0
  • size
   0.76 MB
  • file
  • title
  • type
   Radio Switch
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-15
  • version
   1.0.7112.20593
  • size
   0.79 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...