วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-9297 Driver for Windows x86/x64

DescriptionN/AVersion120
TypeBIOSRelease Date2012-08-13
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst relaeaseVersion1.1A
TypeAMI BIOSRelease Date2012-08-14
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
9297/9298 Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.1.1.1019
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2011-05-10
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
9297/9298 LAN Driver
DescriptionN/AVersion14.6
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2011-05-10
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
9297/9298 Intel SW RAID Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2011-05-10
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
9297/9298 SAS RAID Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2011-05-10
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
9297/9298 AHCI Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2011-05-10
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
9297/9298 VGA Driver
DescriptionN/AVersionWMD20090714.WHQL
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2011-05-10
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...