วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-96C8 Series Driver for Windows x86/x64


Description1. Fixed SLES 11 x86 x64 dmesg warning msg
2. Fixed (BMC-1100) CPU_FAN whose cpu without lay show unnormally in BIOS
3. Support new flash part.

Version1.2
TypeAMI BIOSRelease Date2010-09-13
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release for MS-96C8-060 sku only (without IDE & BMC)
Version1.1
TypeAMI BIOSRelease Date2010-06-01
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release.
Version1.1
TypeAMI BIOSRelease Date2010-04-07
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel Chipset Driver V9.1.0.1007
DescriptionDriver Version:9.1.0.1007VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Chipset Driver V9.1.0.1007
DescriptionDriver Version:9.1.0.1007VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
Description82567LM Version: 9.52.20.0
82574L Version: 10.3.49.400
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2009-05-04
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
Description82567LM Version: 9.52.20.0
82574L Version: 10.3.49.400
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
Description82567LM Version: 9.52.20.0
82574L Version: 10.3.49.400
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
Description82567LM Version: 9.52.20.0
82574L Version: 10.3.49.400
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
Description82567LM Version: 9.52.20.0
82574L Version: 10.3.49.400
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ITE IT8213 IDE Driver
DescriptionVersion 1.7 VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2009-05-05
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LSI 1068E SAS Driver
DescriptionDriver Version: 1.30.2.0VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LSI 1068E SAS Driver
DescriptionDriver Version: 1.30.2.0VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel ICH10R SATARAID Driver
DescriptionDriver Version: 8.8.0.1009VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel ICH10R SATARAID Driver
DescriptionDriver Version: 8.8.0.1009VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Aspeed Graphics Driver
DescriptionDriver Version: 6.00.10.0088VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Aspeed Graphics Driver
DescriptionDriver Version: 6.00.10.0088VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2009-05-04
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.5.1.0
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2009-05-05
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.5.1.0
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2009-05-05
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...