วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-96D9 Driver for Windows x86/x64


DescriptionAdjust the temperature display.Version150
TypeBIOSRelease Date2013-06-27
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionAdjust CPLD function time point.Version1.40
TypeBIOSRelease Date2012-08-20
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionHide some item.Version1.30
TypeBIOSRelease Date2012-08-20
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionUpdate MRC code to v2.3Version1.20
TypeBIOSRelease Date2012-08-20
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionChange CPLD pair2 setting delay methodVersion1.10
TypeBIOSRelease Date2012-08-20
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionN/AVersion1.0
TypeAMI BIOSRelease Date2011-03-25
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel LAN Driver
DescriptionN/AVersione1000e-1.1.2.tar.gz
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2011-03-28
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel LAN Driver
DescriptionN/AVersion11.4.7.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2011-03-28
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...