วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-S0101 Driver for Windows x86/x64


DescriptionSupport Ivy Bridge CPU.Version160
TypeBIOSRelease Date2013-06-27
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionImprove LAN function.Version150
TypeAMI BIOSRelease Date2013-02-07
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionSupport Ivy Bridge CPU.Version130
TypeAMI BIOSRelease Date2013-01-07
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst release.Version100
TypeAMI BIOSRelease Date2012-07-31
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.1030
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-08-14
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-14
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteWindows Server Enterprise 2008 SP2 32bit: 16.6
Windows server Enterprise 2008 R2 64bit: 16.6
Redhat linux enterprise server 5.5 32bit: 3.2.10
Redhat linux enterprise server 5.5 64bit: 3.2.10
SUSE 11 SP1 64bit: 3.2.10
CentOS 5.5 (x86_64): 3.2.10
LAN Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-14
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteWindows Server Enterprise 2008 SP2 32bit: 16.6
Windows server Enterprise 2008 R2 64bit: 16.6
Redhat linux enterprise server 5.5 32bit: 1.6.3
Redhat linux enterprise server 5.5 64bit: 1.6.3
SUSE 11 SP1 64bit: 1.6.3
CentOS 5.5 (x86_64): 1.6.3
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.0.10.92
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-08-14
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion10.1.0.1046
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-14
OSWinServer 2008 32, WinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...