วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-S0381 Driver for Windows x86/x64


DescriptionPlease also update the FW: S038K209Version130
TypeBIOSRelease Date2014-01-20
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.3.1023
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-06-19
OSEnterprise R2 x64 Edition, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion11.7.32.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-06-19
OSRedHat Enterprise Linux 6.2 x64 Edition, Enterprise R2 x64 Edition, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersion3.1.0.1068
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2013-06-19
OSRedHat Enterprise Linux 6.2 x64 Edition, Enterprise R2 x64 Edition, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.1.10.92
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-06-19
OSRedHat Enterprise Linux 6.2 x64 Edition, Enterprise R2 x64 Edition, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...