วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-S0581 Driver for Windows x86/x64


DescriptionEnable SATA hot-plug by default.Version130
TypeBIOSRelease Date2014-01-16
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-07-03
OSWinServer 2012 64, WinServer 2011 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion12.4.36.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-07-03
OSWinServer 2012 64, WinServer 2011 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion4.0.17
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-07-03
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteRHEL 6.2 x64 / SLES 11.2 x64
SATA Driver
DescriptionWin Server 2008 EE R2 Sp1 x64 ver: 3.6.0.1086
Win Small Business SVR 2011 x64 ver: 3.6.0.1086
Win Server 2012 x64 ver: 3.6.0.1090
Version3.6.0.1086
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2013-07-03
OSWinServer 2012 64, WinServer 2011 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.0.10.96
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-07-03
OSWinServer 2011 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.0.10.97
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-07-03
OSWinServer 2012 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion0.96.00
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-07-03
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteRHEL 6.2 x64 / SLES 11.2 x64
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeOthers DriversRelease Date2013-07-03
OSWinServer 2011 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...