วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-S0591 Driver for Windows x86/x64


DescriptionAdjust LED Function.Version120
TypeBIOSRelease Date2013-10-07
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionChange Intel 82599 Option ROM fileVersion110
TypeBIOSRelease Date2013-04-11
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2013-03-04
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.3.1023
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-12-13
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion11.17.27.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-12-13
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion2.11.114.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-12-13
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA RAID Driver
DescriptionN/AVersion3.2.0.1135
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2012-12-13
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.0.10.92
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-12-13
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...