วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-S0891 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion110
TypeBIOSRelease Date2014-01-10
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1017
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-08-30
OSWinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion12.4.36.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-08-30
OSWinServer 2011 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion4.0.17
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-07-03
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteRHEL 6.2 x64 / SLES 11.2 x64
SATA Driver
DescriptionVersion:
SATA AHCI / SATA Raid: 3.6.0.1036
SATA Raid Utility: 3.6.0.1094
Version3.6.0.1036
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2013-08-30
OSWinServer 2011 64, WinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeOthers DriversRelease Date2013-08-30
OSWinServer 2011 64, WinServer 2008 64, Linux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...