วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI MS-S0981 Series(H87 SKU) Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2014-01-21
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1027
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-14
OSWin7 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRedhat Enterprise Server 6.4 x64: 5.0.6
Windows Server Enterprise 2008 R2 SP1 x64: 18.7
Windows 7 x64: 18.7
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-14
OSRedhat Enterprise Server 6.4 x64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA Raid
DescriptionN/AVersion12.7.0.1036
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-14
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ME Driver
DescriptionN/AVersion9.0.20.1447
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-14
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.1.28
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-14
OSWin7 64, WinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion15.33.6.64.3325
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-14
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...