วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI P1-109N-L70 Driver for Windows x86/x64DescriptionSupport new Intel CPU to E8600/Q9650Version1.30
TypeAMI BIOSRelease Date2008-10-27
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release.Version1.10
TypeAMI BIOSRelease Date2008-06-27
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel 3200/3210 Chipset Driver
DescriptionDriver Version:8.3.1.1009
Support OS:
Microsoft Windows* Server 2003
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition*
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition*
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000
Microsoft windows Vista
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-06-18
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 3200/3210 Chipset Driver
DescriptionDriver Version:8.3.1.1009
Support OS:
Microsoft Windows* Server 2003
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition*
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition*
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000
Microsoft windows Vista
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-06-18
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 3200/3210 Chipset Driver
DescriptionDriver Version:8.3.1.1009
Support OS:
Microsoft Windows* Server 2003
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition*
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition*
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000
Microsoft windows Vista
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-06-18
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82575 Ethernet Driver
DescriptionDriver Version:12.2VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-06-18
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82575 Ethernet Driver
DescriptionDriver Version:12.2VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-06-18
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
JMicron JMB368 IDE Drivers
DescriptionDriver Version:1.17.21VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-06-18
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
JMicron JMB368 IDE Drivers
DescriptionDriver Version:1.17.21VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-06-18
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82566DM Ethernet Driver
DescriptionDriver Version:12.2VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-06-13
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82566DM Ethernet Driver
DescriptionDriver Version:12.2VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82566DM Ethernet Driver
DescriptionDriver Version:12.2VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-06-13
OSXP 32, Win 2000, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Z7 VGA Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: R1.08.12
Windows Server 2008 Version: R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-15
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Z7 VGA Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: R1.08.12
Windows Server 2008 Version: R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Z7 VGA Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version: R1.08.12
Windows Server 2008 Version: R1.11.01
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...