วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI PM-104 Driver for Windows x86/x64


DescriptionSupported Celeron M CPU Version1.30
TypeAMI BIOSRelease Date2009-07-09
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionSupported Penryn FSB 800 CPUs Version1.20
TypeAMI BIOSRelease Date2008-12-15
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release.Version1.10
TypeAMI BIOSRelease Date2008-09-26
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel Chipset Driver V9.0.0.1005
DescriptionDriver Version: 9.0.0.1005
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-09-25
OSVista 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Network Connections Software 13.0
DescriptionSupport Intel 82567&825731 Chip

Support OS:
Windows VISTA 32bit SP1
Windows VISTA 64bit SP1
RHEL5 U1 x64
RHEL5 U1 x32
SUSE 10.1 SERVER X64
SUSE 10.1 SERVER X32 
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-25
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Network Connections Software 13.0
DescriptionSupport Intel 82567&825731 Chip

Support OS:
Windows VISTA 32bit SP1
Windows VISTA 64bit SP1
RHEL5 U1 x64
RHEL5 U1 x32
SUSE 10.1 SERVER X64
SUSE 10.1 SERVER X32 
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-25
OSVista 64, Vista 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel 82551QM LAN Driver
DescriptionSupport OS:
RHEL5 U1 x64
RHEL5 U1 x32
SUSE 10.1 SERVER X64
SUSE 10.1 SERVER X32
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-25
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionWindows Vista 64 version: 15.9.4.64.1489
Windows Vista 32 version: 15.9.4.1489

VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-09-25
OSVista 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionWindows Vista 64 version: 15.9.4.64.1489
Windows Vista 32 version: 15.9.4.1489

VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-09-25
OSVista 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...