วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI S30 Notebook Driver for Windows x86/x64


DescriptionFix system auto enter HDD recovery when run reboot.Version304
TypeBIOSRelease Date2014-01-03
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Win8 Systems use only.
DescriptionEnable rapid start technology in SBIOSVersion103
TypeBIOSRelease Date2014-01-03
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Realtek HD Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.6782
TypeAudioRelease Date2012-12-06
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) Chipset
DescriptionIntel(R) 6&7 Series/C216 Chipset FamilyVersion9.3.0.1025
TypeChipsetRelease Date2013-05-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel(R) 7 Series Chipset
DescriptionIntel(R) 7 Series/C216 Chipset FamilyVersion9.3.0.1025
TypeChipsetRelease Date2012-12-18
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Peak Centrino Wireless-N135 + BT4.0
DescriptionN/AVersion2.6.23.40059
TypeBluetoothRelease Date2012-12-07
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Bluetooth-Intel Canyon Peak Centrino Wireless-N 135 + BT4.0
DescriptionN/AVersion2.2.16.30255
TypeBluetoothRelease Date2012-11-21
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.1.8400.30136
TypeCard ReaderRelease Date2012-08-24
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.1.7600.30127
TypeCard ReaderRelease Date2011-07-14
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek Card Reader
DescriptionN/AVersion6.1.7600.30127
TypeCard ReaderRelease Date2011-07-14
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel HD Graphics Family_Intel Ivy Bridge
DescriptionN/AVersion9.17.10.2867
TypeVGARelease Date2012-12-18
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel HD Graphics Family_Intel Ivy Bridge
DescriptionN/AVersion9.17.10.2867
TypeVGARelease Date2012-12-18
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel HD Graphics Family_Intel Sandy Bridge
DescriptionN/AVersion9.17.10.2867
TypeVGARelease Date2012-12-07
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek LAN
DescriptionN/AVersion7.61.612.2012
TypeLANRelease Date2012-12-19
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Realtek LAN
DescriptionN/AVersion8.2.612.2012
TypeLANRelease Date2012-08-22
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.3.1.2
TypeTouchPadRelease Date2013-05-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.3.1.2
TypeTouchPadRelease Date2012-12-18
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Synaptics Touchpad
DescriptionN/AVersion16.3.1.2
TypeTouchPadRelease Date2012-12-18
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Canyon Peak Centrino Wireless-N135/130 + BT4.0
DescriptionN/AVersion15.5.4.45
TypeWireless LANRelease Date2012-10-15
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
RealTeK Wireless Lan _AW-NE139H
DescriptionN/AVersion2007.2.0706.2012
TypeWireless LANRelease Date2012-08-22
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
RealTeK Wireless Lan _AW-NE139H
DescriptionN/AVersion1005.27.928.2011
TypeWireless LANRelease Date2012-05-08
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Canyon Peak Centrino Wireless-N 135 / N130 + BT4.0
DescriptionN/AVersion15.1.1.1
TypeWireless LANRelease Date2012-05-04
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Rapid Storage Technology
DescriptionN/AVersion11.6.0.1030
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2013-05-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Rapid Storage Technology
DescriptionN/AVersion11.1.0.1006
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2012-05-04
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Rapid Storage Technology
DescriptionN/AVersion11.1.0.1006
TypeIntel Rapid Storage TechnologyRelease Date2012-05-04
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion8.1.0.1263
TypeIntel Management EngineRelease Date2013-05-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel Management Engine
DescriptionN/AVersion8.0.0.1262
TypeIntel Management EngineRelease Date2012-04-25
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Camera
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeCameraRelease Date2012-08-22
OSWin8 64
DownloadN/AFile SizeMB
Camera
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeCameraRelease Date2010-09-09
OSWin7 64, Win7 32
DownloadN/AFile SizeMB
Camera
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeCameraRelease Date2010-03-16
OSWin7 32
DownloadN/AFile SizeMB
Intel USB 3.0 driver
DescriptionThis device uses the native driver bundled in operating system.VersionN/A
TypeUSB 3.0Release Date2013-05-23
OSWin8 64
DownloadN/AFile SizeMB
Intel USB 3.0 driver
DescriptionN/AVersion1.0.3.214
TypeUSB 3.0Release Date2012-05-09
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
Radio Switch
DescriptionN/AVersion1.0.7112.20593
TypeRadio SwitchRelease Date2012-11-09
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
Intel IFFS partition
DescriptionN/AVersion2.1.0.1002
TypeIFFSRelease Date2012-12-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32
Downloaddownload

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...