วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI W20 3M Tablet Driver for Windows x86/x64


DescriptionFirst ReleaseVersion500
TypeBIOSRelease Date2013-11-11
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst release.Version502
TypeBIOSRelease Date2013-10-15
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Realtek Audio
DescriptionN/AVersion6.0.1.7016
TypeAudioRelease Date2013-12-19
OSWin8.1 64, Win8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ChiconyBluetooth
DescriptionN/AVersion1.3.754.3
TypeBluetoothRelease Date2013-10-15
OSWin8.1 64, Win8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ATI VGA
DescriptionN/AVersion12.105.4.4000
TypeVGARelease Date2013-12-19
OSWin8.1 64, Win8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ATI VGA
DescriptionN/AVersion13.152.1.2000
TypeVGARelease Date2013-10-15
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ChiconyWLAN
DescriptionN/AVersion2010.3.6.610.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-12-19
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ChiconyWLAN
DescriptionN/AVersion2012.3.0913.2013
TypeWireless LANRelease Date2013-10-15
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HuaWei MU736
DescriptionN/AVersion4.25.17.04
Type3GRelease Date2013-10-15
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Validity Fingerprinter
DescriptionN/AVersion4.5.226.0
TypeFingerprinterRelease Date2013-10-15
OSWin8.1 64, Win8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Huawei MU736
DescriptionN/AVersion1.1.13.0
TypeGPSRelease Date2013-12-19
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...