วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AE1921 Driver for Windows x86/x64


DescriptionUpdate LAN PXE ROM to v2.28Version2.30
TypeAMI BIOSRelease Date2011-08-30
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionNew BIOS ReleaseVersion2.20
TypeAMI BIOSRelease Date2011-08-30
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1021
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WMIHook driver for XP
DescriptionVer: 100.3.10.3VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-11-23
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Chipset Driver
DescriptionWinXP Version:9.1.1.1016
Win7 version:9.1.1.1020
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-11-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Chipset Driver
DescriptionWinXP Version:9.1.1.1016
Win7 version:9.1.1.1020
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek 81xx Ethernet Driver
DescriptionWinXP Version: 5.720.0327.2009
Win7 Version: 7.3.522.2009
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek 81xx Ethernet Driver
DescriptionWinXP Version: 5.720.0327.2009
Win7 Version: 7.3.522.2009
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2010-11-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6662
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek High Definition Audio Driver
DescriptionWinXP Version: 5.10.0.6029
Win7 Version: 6.0.1.6080
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek High Definition Audio Driver
DescriptionWinXP Version: 5.10.0.6029
Win7 Version: 6.0.1.6080
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2010-11-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ATI VGA Driver
DescriptionWinXP/Win7 version:8.753
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-11-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ATI VGA Driver
DescriptionWinXP/Win7 version:8.753
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel GMA3150 Driver
DescriptionWinXP version: 15.12.75.50.1.1972
Win7 32/64 version: 8.14.10.2117
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel GMA3150 Driver
DescriptionWinXP version: 15.12.75.50.1.1972
Win7 32/64 version: 8.14.10.2117
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AP1920 VGA Driver
DescriptionWin7 32/64bit Version:8.14.10.1972
WinXP 32bit Version: 14.37.50.1.5134
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-05-14
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IdeaCom Touch Panel Driver
DescriptionDriver Version: 3.3.0000.13
Windows XP: 3.3.0000.05 
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-11-16
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IdeaCom Touch Panel Driver
DescriptionDriver Version: 3.3.0000.13
Windows XP: 3.3.0000.05 
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-11-16
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver
DescriptionWinXP Version6.1.7600.30102
Win7 Version: 6.1.7600.30109
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver
DescriptionWinXP Version6.1.7600.30102
Win7 Version: 6.1.7600.30109
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-11-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MSI WMIHook Driver
DescriptionWin7 32 version: 0.0.6.23
Win7 64 version: 0.0.6.22
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-09-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MSI WMIHook Driver
DescriptionWin7 32 version: 0.0.6.23
Win7 64 version: 0.0.6.22
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-09-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SRS Premium Sound Driver
DescriptionWin7 32 version: 1.8.50.0
Win7 64 version: 1.8.38.0
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-09-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SRS Premium Sound Driver
DescriptionWin7 32 version: 1.8.50.0
Win7 64 version: 1.8.38.0
VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-09-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek PCIE Wireless LAN Driver
DescriptionWinXP Version:1091.2.0521.2010
Win7 Version: 1.129.2010
VersionN/A
TypeWireless LAN DriversRelease Date2010-11-05
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek PCIE Wireless LAN Driver
DescriptionWinXP Version:1091.2.0521.2010
Win7 Version: 1.129.2010
VersionN/A
TypeWireless LAN DriversRelease Date2010-11-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...