วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AE1941 Driver for Windows x86/x64

DescriptionFirst releaseVersion110
TypeAMI BIOSRelease Date2013-06-27
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Win 7 only
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1003
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1011
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-04-29
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion5.788.613.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE139 Driver
DescriptionN/AVersion1005.34.0328
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.506
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion7.49.927.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-11-28
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE139
DescriptionAW-NE139Version1005.28.1006.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion5.10.0.6743
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6748
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-04-29
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.14.10.5437
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.17.10.2867
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-04-29
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HIDeGalaxTouch Driver
DescriptionN/AVersion2.11.0.7217
TypeOthers DriversRelease Date2014-02-12
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HIDeGalaxTouch Driver
DescriptionN/AVersion2.11.0.7217
TypeOthers DriversRelease Date2014-02-12
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1003
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.30.1350
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion1.16.4
TypeOthers DriversRelease Date2013-12-05
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion11.7.0.1013
TypeOthers DriversRelease Date2013-07-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion1.16.2.0
TypeOthers DriversRelease Date2013-07-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.10.1275
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-29
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5159Version6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2012-11-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.480
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-09-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...