วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AE2051 Driver for Windows x86/x64

DescriptionFirst releaseVersion130
TypeBIOSRelease Date2012-09-06
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion13.152.1.8
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.18.621.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (238H/139H)
DescriptionN/AVersion2012.1.0712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (186H/195H)
DescriptionN/AVersion10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion5.780.1228.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-04-16
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE195
DescriptionAtheros AW-NE195Version10.0.0.67
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE139
DescriptionAW-NE139Version1005.28.1006.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRealtek 8111EVersion7.49.927.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7004
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion5.10.0.6642
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-04-16
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionRealtek ALC887Version6.0.1.6642
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-10-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6662
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionVGA Version: 8.951.0.0
USB 3.0 Version: 1.0.0.66
HDMI Version: 5.18.0.5512
Version8.951.0.0
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-04-16
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteHDMI/USB3.0 Driver included.
VGA Driver
DescriptionAMD Radeon HD 7300Version8.951.0.0
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-10-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion8.982.7.0
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.2.9200.39048
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion1.4.1003
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion1.0.2010.505
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-16
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.0.4069.5
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-16
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.1.7601.39015
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SuperCharger
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5139 / RTS-5159Version6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2012-09-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Driver
DescriptionAvermedia: A336AFVersion10.2.64.38
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionCIR:WinbondVersion1.0.2011.314
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionNuvoton NCT6681Version1.0.2011.314
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-11
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.480
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-09-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner Driver
DescriptionN/AVersion2.3.64.18
TypeTV Tuner driversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteAvermedia: H335AF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...