วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AE2081G Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion250
TypeBIOSRelease Date2014-01-03
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1003
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-04-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ME Driver
DescriptionN/AVersion8.1.2.1318
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-04-30
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1021
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Nvidia VGA Driver
DescriptionNvidia GeForce GT 630MVersion8.17.12.9571
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionIntel HD GraphicsVersion8.15.10.2669
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.18.621.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (NB097H)
DescriptionWIFI (NB097H): 10.0.0.260
BT (NB097H): 8.0.1.300
Version10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (NB159H)
DescriptionWIFI (NB159H): 2012.1.0712.2013
BT (NB159H): 1.3.780.2
Version10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (238H/139H)
DescriptionN/AVersion2012.1.0712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (186H/195H)
DescriptionN/AVersion10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NB100
DescriptionWLAN: 10.0.0.67
BT: 8.0.0.200
Version10.0.0.67
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE139 Driver
DescriptionFor AW-NE139Version2007.2.706.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE195
DescriptionAtheros AW-NE195Version10.0.0.67
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE139
DescriptionAW-NE139Version1005.28.1006.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRealtek 8111EVersion7.49.927.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7004
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6716
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6570
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion327.39
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion10.18.10.3316
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.17.10.2792
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.2.9200.39048
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion1.4.1003
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion12.8.2.1000
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.5.14.1724
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion1.16.12.0
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.28
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ME Driver
DescriptionN/AVersion8.0.0.1351
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion1.16.2.0
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NVidia GPU Driver
DescriptionN/AVersion9.18.13.593
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SRS Driver
DescriptionN/AVersion1.12.0400
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
QuickSetting
DescriptionN/AVersion0.0.7.9
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionNuvoton NCT6681Version1.1.2012.717
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionFor H335Version2.3.64.23
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-29
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionIntel HM65Version11.0.0.1032
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-26
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5139 / RTS-5159Version6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2012-09-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Driver
DescriptionAvermedia: A336AFVersion10.2.64.38
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion11.5.0.1207
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5139 / RTS-5159Version6.1.7601.39019
TypeOthers DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NB100 Driver
DescriptionAW-NB100Version9.2.0.480
TypeOthers DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionAsmedia ASM1442Version1.12.9.0
TypeOthers DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionNuvoton NCT6681Version1.0.2011.314
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-11
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner (10.2.64.38)
DescriptionAvermedia: A336AFVersion10.2.64.38
TypeOthers DriversRelease Date2011-10-07
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
BT Driver
DescriptionAtheros: AW-NB037HVersion7.4.0.90
TypeBluetooth DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN Driver
DescriptionAtheros: AW-NB037HVersion9.2.0.458
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.480
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-09-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NB114 Driver
DescriptionRealtek AW-NB114: 2002.1.1201.2011
Atheros RTK: 1.3.461.64
Version2002.1.1201.2011
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN driver
DescriptionWLAN driverVersion8.0.0.376
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-01-11
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionAvermedia H335AFVersion2.3.64.18
TypeTV Tuner driversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...