วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AE2282G Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion210
TypeBIOSRelease Date2013-03-19
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteFor Win7 Systems use only.
DescriptionFine tune auto load default function.Version840
TypeBIOSRelease Date2012-11-05
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteThis version only can upgrade from 8.XX version.
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionIntel H61Version9.2.0.1011
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionIntel H61Version9.2.0.1011
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionIntel HD GraphicsVersion8.15.10.2669
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.18.621.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (NB097H)
DescriptionWIFI (NB097H): 10.0.0.260
BT (NB097H): 8.0.1.300
Version10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (NB159H)
DescriptionWIFI (NB159H): 2012.1.0712.2013
BT (NB159H): 1.3.780.2
Version10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (238H/139H)
DescriptionN/AVersion2012.1.0712.2013
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WIFI (186H/195H)
DescriptionN/AVersion10.0.0.260
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE195
DescriptionAtheros AW-NE195Version10.0.0.200
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NB100
DescriptionAtheros AW-NB100: 10.0.0.200
Atheros AR1005: 8.0.0.208
Version10.0.0.200
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRealtek 8111EVersion8.3.730.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE139 Driver
DescriptionFor AW-NE139Version2007.2.706.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE139
DescriptionAW-NE139Version1005.28.1006.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRealtek 8111EVersion7.49.927.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.7004
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionRealtek ALC887Version6.0.1.6716
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-11-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionRealtek ALC887Version6.0.1.6728
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion327.39
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion10.18.10.3316
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NVidia VGA Driver
DescriptionNVIDIA N13P-GLVersion9.18.13.697
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-11-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NVidia VGA Driver
DescriptionNVIDIA N13P-GLVersion9.18.13.697
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.17.10.2843
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.2.9200.39048
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionN/AVersion1.4.1003
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion12.8.2.1000
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.5.14.1724
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion1.16.12.0
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionN/AVersion2.3.64.28
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-04
OSWin8.1 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HDMI Driver
DescriptionN/AVersion6.14.0.3090
TypeOthers DriversRelease Date2012-11-06
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HDMI Driver
DescriptionN/AVersion6.14.0.3097
TypeOthers DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.0.1263
TypeOthers DriversRelease Date2012-11-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionNuvoton NCT6681Version1.1.2012.717
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion1.16.2.0
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-31
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionFor H335Version2.3.64.23
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-29
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionIntel HM65Version11.0.0.1032
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-26
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionIntel H61Version8.0.0.1262
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5139 / RTS-5159Version6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2012-09-06
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion11.5.0.1207
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5139 / RTS-5159Version6.1.7601.39019
TypeOthers DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NB100 Driver
DescriptionAW-NB100Version9.2.0.480
TypeOthers DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionAsmedia ASM1442Version1.12.9.0
TypeOthers DriversRelease Date2012-07-16
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionNuvoton NCT6681Version1.0.2011.314
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-11
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NB100 BT
DescriptionAtheros: AW-NB100Version7.4.0.120
TypeBluetooth DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.480
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-09-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner
DescriptionAvermedia H335AFVersion2.3.64.18
TypeTV Tuner driversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...