วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AG2712 Driver for Windows x86/x64 • type
  BIOS
 • language
  English
 • update
  2013-05-03
 • version
  810
 • size
  1.92 MB
 • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   9.4.0.1026
  • size
   9.98 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Intel H61
  • version
   9.2.0.1011
  • size
   2.67 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-25
  • description
   Intel HM65
  • version
   9.2.0.1011
  • size
   2.6 MB
  • file
  • title
  • type
   System & Chipset Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-07-30
  • description
   Intel HD Graphics
  • version
   8.15.10.2669
  • size
   153.74 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   8.18.621.2013
  • size
   5.72 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • description
   WIFI (NB097H): 10.0.0.260
   BT (NB097H): 8.0.1.300
  • version
   10.0.0.260
  • size
   231.71 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • description
   WIFI (NB159H): 2012.1.0712.2013
   BT (NB159H): 1.3.780.2
  • version
   10.0.0.260
  • size
   87.81 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   2012.1.0712.2013
  • size
   33.51 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   10.0.0.260
  • size
   41.53 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Atheros AW-NB100: 10.0.0.200
   Atheros AR1005: 8.0.0.208
  • version
   10.0.0.200
  • size
   217.87 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Atheros AW-NE195
  • version
   10.0.0.200
  • size
   37.02 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Realtek AW-NE139
  • version
   2007.3.821.2012
  • size
   35.89 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Realtek 8111E
  • version
   8.3.730.2012
  • size
   5.62 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-07-30
  • description
   AW-NE139
  • version
   1005.28.1006.2011
  • size
   28.16 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board LAN Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-07-16
  • description
   Realtek 8111E
  • version
   7.49.927.2011
  • size
   5.57 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   6.0.1.7004
  • size
   212.42 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Realtek ALC887
  • version
   6.0.1.6728
  • size
   130.9 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board Audio Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • description
   Realtek ALC887
  • version
   6.0.1.6728
  • size
   130.9 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   327.39
  • size
   336.14 MB
  • file
  • title
  • type
   On-Board VGA Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   10.18.10.3316
  • size
   413.2 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   6.2.9200.39048
  • size
   10.21 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   1.4.1003
  • size
   6.73 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   12.8.2.1000
  • size
   16.2 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   9.5.14.1724
  • size
   114.31 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8.1 64
  • language
   English
  • update
   2013-11-04
  • version
   2.3.64.28
  • size
   2.17 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-07
  • version
   11.5.4.1001
  • size
   11.35 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-11-06
  • version
   8.1.0.1263
  • size
   47.92 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-31
  • version
   1.16.2.0
  • size
   4.69 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-31
  • description
   Nuvoton NCT6681
  • version
   1.1.2012.717
  • size
   6.18 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-29
  • description
   For H335
  • version
   2.3.64.23
  • size
   55.06 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-26
  • description
   Intel HM65
  • version
   11.0.0.1032
  • size
   37.22 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-25
  • description
   Intel H61
  • version
   8.0.0.1262
  • size
   85.16 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win8 64
  • language
   English
  • update
   2012-09-06
  • description
   Realtek RTS-5139 / RTS-5159
  • version
   6.1.8400.39030
  • size
   10.86 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-07-30
  • description
   Realtek RTS-5139 / RTS-5159
  • version
   6.1.7601.39019
  • size
   10.85 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-07-16
  • description
   AW-NB100
  • version
   9.2.0.480
  • size
   195.67 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-07-16
  • description
   Asmedia ASM1442
  • version
   1.12.9.0
  • size
   4.54 MB
  • file
  • title
  • type
   Others Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-01-11
  • description
   Nuvoton NCT6681
  • version
   1.0.2011.314
  • size
   7.68 MB
  • file
  • title
  • type
   Bluetooth Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-25
  • description
   Atheros: AW-NB100
  • version
   7.4.0.120
  • size
   172.49 MB
  • file
  • title
  • type
   Wireless LAN Drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-09-05
  • version
   9.2.0.480
  • size
   23.17 MB
  • file
  • title
  • type
   TV Tuner drivers
  • os
   Win7 64
  • language
   English
  • update
   2012-10-25
  • description
   Avermedia H335AF
  • version
   2.3.64.18
  • size
   0.62 MB
  • file
  • title
  • type
   VGA Drivers
  • os
   Win8 64, Win7 64
  • language
   English
  • update
   2013-05-02
  • description
   NVIDIA GeForce GTX 670MX
  • version
   9.18.13.1422
  • size
   0 MB
  • file

   • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...