วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AP1622 Driver for Windows x86/x64


DescriptionFix after wake up S4 can not direct boot when OS HDD not first order.Version150
TypeBIOSRelease Date2014-01-13
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1021
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-04-09
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1021
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE139 Driver
DescriptionN/AVersion1005.28.1006
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-05-27
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NE195 Driver
DescriptionN/AVersion10.0.0.67
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-05-27
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion7.49.927.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRealtek 8111EVersion5.788.613
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-02-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionRealtek 8111EVersion7.58.411.2012
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
WLAN NE139
DescriptionAW-NE139Version1005.28.1006.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-07-30
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6728
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionRealtek ALC887Version6.0.1.6675
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.17.10.2867
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionIntel HD GraphicsVersion8.15.10.2656
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-10-25
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HIDeGalaxTouch Driver
DescriptionN/AVersion2.11.0.7217
TypeOthers DriversRelease Date2014-02-12
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
HIDeGalaxTouch Driver
DescriptionN/AVersion2.11.0.7217
TypeOthers DriversRelease Date2014-02-12
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.30.1350
TypeOthers DriversRelease Date2013-09-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IGD Driver
DescriptionN/AVersion6.14.10.5437
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-09
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.30.1350
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-09
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.0.1248
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-09
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0
DescriptionN/AVersion1.16.2.0
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-09
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionN/AVersion6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2013-04-09
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.7.0.1013
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0
DescriptionN/AVersion1.16.4.0
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Card Reader Driver
DescriptionRealtek RTS-5159Version6.1.8400.39030
TypeOthers DriversRelease Date2013-02-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE139 Driver
DescriptionAW-NE139Version1005.28.1006.2011
TypeOthers DriversRelease Date2013-02-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionIntel HM65Version11.0.0.1032
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-26
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE195 Driver
DescriptionN/AVersion10.0.0.67
TypeWireless LAN DriversRelease Date2013-03-06
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi NE195 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.480
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-09-05
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...