วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Wind Top AP2011 Driver for Windows x86/x64


Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1021
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionChipset DriverVersion9.2.0.1021
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2011-05-27
OSWin7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI eSATA Driver
DescriptionAHCI eSATA DriverVersion10.1.0.1008
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2011-05-27
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion5.602.619
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-02-09
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionLAN DriverVersion7.41.216.2011
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-01-09
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6662
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionAudio DriverVersion6.0.1.6294
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-01-09
OSWin7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.17.10.2792
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Driver
DescriptionAvermedia: A336AFVersion10.2.64.38
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AHCI Driver
DescriptionN/AVersion11.5.0.1207
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion8.1.0.1248
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CIR Driver
DescriptionCIR:WinbondVersion1.0.2011.314
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-23
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IGD Driver
DescriptionN/AVersion6.14.10.5361
TypeOthers DriversRelease Date2012-02-09
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionUSB 3.0 DriverVersion1.12.2.0
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-09
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IGD Driver
DescriptionIGD DriverVersion8.15.10.2361
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-09
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IGD Driver
DescriptionIGD DriverVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-09
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wifi Driver
DescriptionWifi DriverVersion8.0.0.3.7.6
TypeOthers DriversRelease Date2012-01-09
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion7.0.10.1203
TypeOthers DriversRelease Date2011-11-30
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner (10.2.64.38)
DescriptionAvermedia: A336AFVersion10.2.64.38
TypeOthers DriversRelease Date2011-10-07
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
CardReader Device
DescriptionCardReader DeviceVersion6.1.7600.30111
TypeOthers DriversRelease Date2011-05-27
OSWin7 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TV Tuner (10.2.0.38)
DescriptionTV Tuner (10.2.0.38)Version10.2.0.38
TypeTV Tuner driversRelease Date2011-10-04
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB Firmware
DescriptionHow to make a bootable flash disk and to flash BIOS?
Win7 SOP
Win8 SOP
VersionN/A
TypeFirmwareRelease Date2014-01-10
DownloaddownloadFile Size0.65 MB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...